Μόνιμη Διαμονή

Το Πρόγραμμα Μόνιμης Διαμονής δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων μελών τους (έως 24 ετών), των γονέων και των δύο συζύγων, να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.

Το καθεστώς μόνιμης διαμονής σημαίνει ότι η οικογένεια έχει το δικαίωμα να ζει ελεύθερα στην Ελλάδα ή να συνεχίσει να ζει στη χώρα καταγωγής της και να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας όταν απαιτείται. Επίσης, ο κάτοχος της άδειας και η οικογένειά του έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και υγείας της Ελλάδας.

 

Ποιοι Πληρούν τις Προϋποθέσεις για Μόνιμη Κατοικία

Εκτός από τον κύριο αιτούντα (τον επενδυτή), ο σύζυγός του/της, τα εξαρτώμενα μέλη κάτω των 24 ετών, καθώς και οι γονείς και των δύο συζύγων, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για το καθεστώς μόνιμης διαμονής.

Επιπρόσθετα

Η Επένδυση

Χαμηλό 'Οριο Επένδυσης

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα απαιτούμενα ποσά επένδυσης στην Ευρώπη για την απόκτηση μόνιμης κατοικίας.

Διευρυμένη Ένταξη Οικογένειας

Η άδεια παραμονής αφορά τους γονείς και τους συγγενείς του κύριου αιτούντος χωρίς περαιτέρω απαιτήσεις.

Ταξίδια

Η άδεια μόνιμης διαμονής επιτρέπει ταξίδια χωρίς βίζα σε 184 χώρες.

Ιθαγένεια ΕΕ/ Ελληνική Ιθαγένεια

Ο κάτοχος της άδειας μόνιμης διαμονής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον έχει διαμείνει στην Ελλάδα επί 7 συναπτά έτη (180 ημέρες σε κάθε έτος).

Ένα παιδί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένο και παρακολουθεί το πρώτο έτος του σχολείου.

Παιδί με έναν από τους δύο γονείς ο οποίος έχει συμπληρώσει συνεχή διαμονή στην Ελλάδα για 5 συνεχή έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού του.

Παιδί ή εξαρτώμενο μέλος του οποίου οι γονείς έχουν ήδη αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.

Παιδιά που ζουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει εννέα έτη εκπαίδευσης (6 στο Δημοτικό και 3 στο Γυμνάσιο) ή 6 έτη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μεταβίβαση της Κύριας Μόνιμης Κατοικίας στα Τέκνα

Μόλις ένα παιδί γίνει 24 ετών, οι γονείς μπορούν να δωρίσουν το ακίνητο στο παιδί τους.

Στην προκειμένη περίπτωση, το παιδί θα γίνει ο κύριος κάτοχος της μόνιμης κατοικίας, με τους γονείς να διατηρούν το καθεστώς μόνιμης κατοικίας τους, σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου περί σχέσεων γονέων και τέκνων.

Διαδικασία Αίτησης

Διαδικασία αγοράς ακινήτου και αίτηση για χορήγηση μόνιμης διαμονής εξ αποστάσεως με μία μόνο επίσκεψη στην Ελλάδα.

 1. Επιλέξτε το ακίνητο μέσω ηλεκτρονικής προβολής με έναν από τους ειδικούς συμβούλους μας.
 2. Υπογράψτε μια συμφωνία κράτησης.
 3. Ορίστε έναν ανεξάρτητο Έλληνα δικηγόρο.
 4. Ο δικηγόρος θα προβεί σε κράτηση ραντεβού στην ελληνική πρεσβεία, όπου βρίσκεται ο αιτών, προκειμένου να υπογράψει το πληρεξούσιο.
 5. Υπογράψτε τη σύμβαση πώλησης και αγοράς στο συμβολαιογράφο.
 6. Ο δικηγόρος θα εγγράψει το ακίνητο στο όνομα του αιτούντος στο τμήμα κτηματολογίου.
 7. Προετοιμάστε τα έγγραφα της αίτησης μόνιμης κατοικίας.
 8. Υποβάλετε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα σχετικά έγγραφα και λάβετε το “μπλε χαρτί”.
 9. Το “μπλε χαρτί” σας επιτρέπει να παραμείνετε στην Ελλάδα για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.
 10. Μετά την έκδοση του “μπλε χαρτιού”, ο αιτών πρέπει να επισκεφθεί την Ελλάδα προκειμένου να προσκομίσει στις δημόσιες αρχές ταυτότητα με βιομετρικά στοιχεία.
 11. Η αίτηση σας θα εξεταστεί και θα εκδοθεί εντός 2-4 μηνών.

 

Πρώτη Επίσκεψη στην Ελλάδα 

 1. Οι ειδικοί σύμβουλοί μας θα αξιολογήσουν το χαρτοφυλάκιο του αιτούντος και θα προτείνουν μια πληθώρα ακινήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.
 2. Επιλέξτε το επιθυμητό ακίνητο.
 3. Υπογράψτε μια συμφωνία κράτησης.
 4. Υπογράψτε ένα πληρεξούσιο προς τον διορισμένο δικηγόρο της προτίμησής σας.
 5. Ανοίξτε τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα (προαιρετικό αλλά επιθυμητό).

 

 1. Ολοκληρώστε την πληρωμή.
 2. Υπογράψτε τη Σύμβαση Πώλησης και Αγοράς στο συμβολαιογράφο.
 3. Ο Δικηγόρος θα εγγράψει το ακίνητο στο όνομα του αιτούντος στο τμήμα κτηματολογίου.
 4. Προετοιμάστε τα έγγραφα της αίτησης μόνιμης κατοικίας.
 5. Υποβάλετε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης τα σχετικά έγγραφα και λάβετε το “μπλε χαρτί”.
 6. Το “μπλε χαρτί” σας επιτρέπει να παραμείνετε στην Ελλάδα για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του.

 

 1. Μετά την έκδοση του “μπλε χαρτιού”, ο αιτών πρέπει να επισκεφθεί την Ελλάδα προκειμένου να προσκομίσει στις δημόσιες αρχές ταυτότητα με βιομετρικά στοιχεία (δακτυλικά αποτυπώματα).
 2. Η αίτησή σας θα εξεταστεί και θα εκδοθεί εντός 2-4 μηνών.