Τι είδους δεδομένα συλλέγονται;

Ανάλογα με το σκοπό ενδέχεται να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν:

Στοιχεία επικοινωνίας, άλλα στοιχεία ταυτότητας και προσωπικά στοιχεία

Πληροφορίες σχετικές με την εργασία

Πληροφορίες οικονομικών, αμοιβών και παροχών

Αλληλογραφία με εσάς

Πληροφορίες παρευρισκόμενων και συμμετεχόντων

Φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις φωνής

Πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τις αγοραστικές προτιμήσεις σας

Πληροφορίες σχετικά με τα ψηφιακά σας ίχνη, τα cookies και τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας

Πληροφορίες έρευνας

Τεχνικές πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας και τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και ποινικά μητρώα

Ιστορικό, εκπαίδευση και πληροφορίες βιογραφικού

 

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για ποιον σκοπό;

Ανάλογα με τις αλληλεπιδράσεις σας με εμάς, ενδέχεται να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

 

Επισκέπτες των ιστοσελίδων μας

Ποιος χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα

Για τους σκοπούς των αλληλεπιδράσεών σας με την Zafido, δύναται να επεξεργαστούμε και να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς. Σε σχέση με αυτό, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στις θυγατρικές μας, την τελική μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές της για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Κάθε μία από αυτές τις εταιρείες δύναται επίσης να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τους σκοπούς, που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά το κάνει ανεξάρτητα μόνο για λογαριασμό της.

Σε ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Εκτός από εμάς που μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με οντότητες του Zafido, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές, συμβούλους, πωλητές, πρακτορεία, πελάτες, καταναλωτές, κυβερνητικούς φορείς, δικαστήρια και παρόχους φιλοξενίας, προμήθειας και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που χρησιμοποιούμε για το περιβάλλον πληροφορικής του ομίλου μας (‘Τρίτοι’).Κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο όταν είναι σχετικά και απαραίτητα για εμάς για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου· για παράδειγμα, για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας, την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμών σας ή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, παρακαλούμε ανατρέξτε σε κάθε δραστηριότητα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όπου θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται παρακάτω, σημειώνουμε τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα, ποιον αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα, τις κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που χρησιμοποιούνται, τις νομικές βάσεις στις οποίες στηρίζουμε τη χρήση τους, την πηγή από την οποία λάβαμε τα Προσωπικά Δεδομένα, για πόσο διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα και σε ποιον μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα.Ανάλογα με τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τις ακόλουθες δραστηριότητες – κάντε κλικ σε κάθε δραστηριότητα για περισσότερες πληροφορίες:

 • Επισκέπτες των ιστοσελίδων μας
 • Επισκέπτες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης
 • Επισκέπτες στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία μας
 • Εκδηλώσεις
 • Προώθηση προϊόντων και διαγωνισμοί
 • Δραστηριότητες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων
 • Χρήστες των εφαρμογών μας (εφαρμογές)
 • Κατανόηση των πελατών και των καταναλωτών μας
 • Διαχείριση πελατών (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.)
 • Διαχείριση καταναλωτών (ιδιώτες)
 • Διαχείριση επιχειρηματικού εταίρου και προμηθευτή
 • Επιχειρηματικές δράσεις
 • Δράσεις συμμόρφωσης
 • Προσλήψεις

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

Ορισμένες από τις οντότητες του Zafido και τα τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες εκτός της ΕΕ ή / και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Όταν διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε οντότητες του Zafido και σε τρίτα μέρη που βρίσκονται εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ενδέχεται να χρειαστεί να λάβουμε συγκεκριμένα πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων. Ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν ουσιαστικά ισοδύναμη προστασία με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και, επομένως, δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε αυτές τις χώρες. Σε χώρες που δεν διαθέτουν αυτές τις εγκρίσεις, θα χρησιμοποιήσουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις για να προστατεύσουμε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που διαβιβάζονται, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή άλλες για να διασφαλιστεί ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας προστατεύονται επαρκώς.

Πως προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η ασφαλής διατήρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Τηρούμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε ασφαλείς διακομιστές. Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες από εκείνους που επιτρέπεται να τα επεξεργάζονται και να τα χρησιμοποιούν. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο από εκείνα τα πρόσωπα που χρειάζεται. Πραγματοποιούμε τακτικά εσωτερικούς ελέγχους και επιτηρήσεις προκειμένου να ελέγξουμε εάν τα μέτρα μας είναι κατάλληλα και να διασφαλίσουμε τη συνεχή συμμόρφωση με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ασφαλείας και τις πολιτικές μας.Όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των ιστοτόπων μας ή σε άλλες πλατφόρμες, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτού του κωδικού πρόσβασης. Παρακαλούμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν.Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων σας που μεταδίδονται στους ιστότοπούς μας – οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα στοιχεία σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Συγκατάθεση

Σε ορισμένες λίγες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις θα τα επεξεργαστούμε για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και δεν θα είναι κατάλληλο ή απαραίτητο να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.Εάν η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η συγκατάθεση, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενημερώνοντας μας για τις επιθυμίες σας. Εάν επιλέξετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει συγκατάθεσης. Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της χρήσης βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας, εάν το επιτρέπει ο νόμος.

Τα δικαιώματά σας

Εάν χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να:- ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αντιγράφου των Προσωπικών Δεδομένων σας- ζητήσετε να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας- ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας- αντιταχθείτε στη χρήση τους από εμάς ή στη χρήση τους για άμεσο μάρκετινγκ ή / και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ- ζητήσετε να μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε εσάς ή σε Τρίτο Μέρος (φορητότητα δεδομένων).Εάν η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς είναι συγκεκριμένα το έννομο συμφέρον μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς βάσει της εν λόγω νομικής βάσης.Λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις και μπορεί να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε μας, όπως άλλη νομοθεσία που απαιτεί από μας να διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα, την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των ατόμων, ή άλλως. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προσεκτική αξιολόγηση κάθε αιτήματος και θα δικαιολογήσουμε τους λόγους εάν δεν ληφθούν μέτρα.Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πως να υποβάλετε καταγγελία

Εάν έχετε απορίες που δεν μπορούν να αποσαφηνιστούν μετά από επικοινωνία μαζί μας ή επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της Ελλάδας, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Αρχής στη διεύθυνση Dpa.gr. Έχετε επίσης την επιλογή να επικοινωνήσετε με την τοπική σας Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας ή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ενημερώσεις στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα και, όπου απαιτείται, θα ενημερώνεστε. Παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά για να παρακολουθείτε τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2022.

 

Επισκέπτες των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης

Αν είστε επισκέπτης στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, LinkedIn), σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό και παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς, καθώς και ότι εσείς ως επισκέπτης έχετε μια θετική εμπειρία κατά την πλοήγηση στις ιστοσελίδες μας.Τα κανάλια συνομιλίας, οι πίνακες μηνυμάτων και ανακοινώσεων, καθώς και οι διαδραστικές περιοχές όπου εσείς ως επισκέπτης ενδέχεται να δημοσιεύσετε σχόλια ή πληροφορίες για την απόλαυσή σας μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά, σας ενθαρρύνουμε να διατηρείτε καλούς τρόπους και ένα καλό ύφος. Αν συναντήσουμε οποιοδήποτε βίαιο, ενοχλητικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακατάλληλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται, ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να επιλέξουμε να καταργήσουμε αυτό το περιεχόμενο.Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι οι ιστότοποι μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανήκουν σε τρίτους. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τον πλήρη έλεγχο αυτών των ιστότοπων και οποιεσδήποτε πληροφορίες τυχόν επιλέξετε να μοιραστείτε στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσής μας μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν από τον πάροχο της ιστοσελίδας για δικούς του ανεξάρτητους σκοπούς, οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου – διαβάστε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των παρόχων της ιστοσελίδας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, σας ενθαρρύνουμε να περιηγείστε πάντα στις τοποθεσίες και να μοιράζεστε πληροφορίες με ιδιαίτερη προσοχή, όταν επισκέπτεστε αυτές τις τοποθεσίες.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως επισκέπτη των χώρων κοινωνικής δικτύωσής μας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των ιστοτόπωνμας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις σας (π.χ. τη χρήση καναλιών συνομιλίας, πινάκων μηνυμάτων, σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών που δημοσιεύετε στο διαδίκτυο)- Φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές (π.χ. που δημοσιεύετε στο διαδίκτυο)- Πληροφορίες έρευνας (π.χ. οι απαντήσεις σας σε έρευνες αγοράς, που διεξάγουμε)

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως επισκέπτης των χώρων κοινωνικής δικτύωσής μας.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα κοινοποιούνται στους παρόχους ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές, και παρόχους αναλυτικών στοιχείων.Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων, για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα τη συγκατάθεσή σας.

Περίοδος διατήρησης

Διαβάστε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των παρόχων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη, για να επιδιώξουμε το έννομο συμφέρον μας στη διαχείριση των ιστοτόπων μας και για να σας παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, βλ. Αρ. 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ, Ν.4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που προφανώς δημοσιοποιείτε, π.χ. σε σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βλ. Άρ. 9 (2) (ε) του ΓΚΠΔ, Ν.4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Επισκέπτες στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία μας

Σκοπός

Ο σκοπός είναι να:- Γνωρίζουμε ποιος βρίσκεται στο κτίριο και χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις μας (π.χ. πάρκινγκ)- Παρέχουμε πρόσβαση στο δίκτυο των επισκεπτών- Αυξήσουμε την προσωπική ασφάλεια και να μειώσουμε τον κίνδυνο εγκλήματος- Προστατεύουμε τις εγκαταστάσεις μας, τα περιουσιακά μας στοιχεία (περιλαμβανομένων των εμπορικών πληροφοριών) και το απόθεμά μας από καταστροφή, βλάβη ή κλοπή και να παρέχουμε υποστήριξη στη διαχείρηση της επιχείρησης- Παρακολουθούμε και να ελέγχουμε την παράδοση και την κίνηση των αποθεμάτων εντός των εγκαταστάσεων- Παρέχουμε υποστήριξη στις αστυνομικές αρχές στη διερεύνηση και στην αποτροπή αδικημάτων- Παρέχουμε υποστήριξη στον εντοπισμό, την σύλληψη και τη δίωξη των παραβατών- Προστατεύουμε τα μέλη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας- Διασφαλίσουμε την προστασία της υγείας και την ασφάλειά σας ως επισκέπτη καθώς και των εργαζομένων μας. Επομένως, υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όπως η κρίση πανδημίας, ενδέχεται να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό ταξιδιού σας, την υγεία σας και την ευημερία σας- Διασφαλίσουμε την κατάλληλη προστασία στη διαδικασία παραγωγής τροφίμων, αποσκοπώντας δηλαδή στο να ενεργούμε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Επισκέπτες σε μια από τις εγκαταστάσεις ή τα γραφεία μας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Ως μέρος της διαχείρισης των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. πινακίδα κυκλοφορίας, εάν έχετε χρησιμοποιήσει ένα από τα πάρκινγκ μας)- Φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές ( π.χ. από τη βιντεοπιτήρηση, τα συνέδρια, τις συναντήσεις)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης)Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ευημερία σας, ειδική ιατρική βοήθεια ή βοήθεια πρόσβασης, η οποία μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες για την υγεία σας, ή τις συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις σας σε σχέση με την επίσκεψή σας, οι οποίες μπορεί να υποδεικνύουν τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, π.χ. επιλογές halal ή kosher γεύματος).

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως επισκέπτης.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Περίοδος διατήρησης

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έως και 3 χρόνια για τις εγκαταστάσεις της Σίνδου, της Ριτσώνας, του Ασπροπύργου και της Κρήτης και έως και 6 μήνες για τα γραφεία μας στην Κηφισιά, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία να τα διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι βιντεοσκοπήσεις από την βιντεοεπιτήρηση θα διατηρούνται για έως και 15 ημέρες μετά την οποία θα διαγράφονται αυτόματα, εκτός από την περίπτωση ενός συμβάντος όπου τα δεδομένα εξάγονται από το σύστημα και φυλάσσονται σε ξεχωριστό αρχείο για έως και 30 ημέρες. Εάν το περιστατικό αφορά τρίτο μέρος, οι εικόνες μπορούν να διατηρηθούν για έως και 3 μήνες.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι απαραίτητη για να:- Πράττουμε σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, βλέπε άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας για τη διαχείριση των επισκεπτών στους χώρους και τα γραφεία μας, βλ. άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια, με τη μεταξύ άλλων εγκατάσταση κλειστού συστήματος βιντεοεπιτήρησης, βλ. άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του Γενικού Κανονισμού προστασίας δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)Σε περίπτωση, που λάβουμε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων από εσάς, π.χ. οποιεσδήποτε διατροφικές απαιτήσεις, πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ευημερία σας, ειδική ιατρική βοήθεια και βοήθεια πρόσβασης, βασιζόμαστε στην ελεύθερη συγκατάθεσή σας σε σχέση με την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, βλ. άρθρο 9(2)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εκδηλώσεις

Σκοπός

Ο σκοπός είναι να τρέξουμε τις εκδηλώσεις μας. Εάν παρακολουθήσετε μια εκδήλωση, που οργανώνεται ή υποστηρίζεται με άλλο τρόπο από εμάς, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων διατροφικών απαιτήσεων, πληροφοριών υγείας και βοήθειας πρόσβασης, σε σχέση με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως συμμετέχοντες.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής των εκδηλώσεών μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Πληροφορίες συμμετεχόντων (π.χ. πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα της αίτησής σας, ηχογραφήσεις που έχετε κάνει ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις)- Φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές (π.χ. από την εκδήλωση)- Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. ειδική ιατρική βοήθεια ή βοήθεια πρόσβασης, η οποία μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες για την υγεία σας, ή τις συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις σας σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε μια εκδήλωση, η οποία μπορεί να υποδεικνύει τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, π.χ. επιλογές halal ή kosher γεύματος)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης).

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως συμμετέχων.Τρίτα μέρη, όπως γραφεία εκδηλώσεων, χώρους, ξενοδοχεία, εστιατόρια και παρόμοια, που χρησιμοποιούμε σε σχέση με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως γραφεία εκδηλώσεων, χώρους, ξενοδοχεία, εστιατόρια και παρόμοια, τα οποία χρησιμοποιούμε σε σχέση με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα ότι έχουμε συνάψει συμβάσεις με τα αντίστοιχα Τρίτα Μέρη.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες. Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έως και 5 χρόνια.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας για να μας επιτραπεί να διευθύνουμε τις εκδηλώσεις μας, και να ικανοποιήσουμε τις συγκεκριμένες προτιμήσεις και απαιτήσεις σας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μας, βλ. Άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Σε περίπτωση που λάβουμε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων από εσάς, π.χ. οποιεσδήποτε διατροφικές απαιτήσεις, ειδική ιατρική βοήθεια και βοήθεια πρόσβασης, βασιζόμαστε στην ελεύθερη συγκατάθεσή σας σε σχέση με την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, βλ. Άρθρο 9(2)(α) του ΓΚΠΔ 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε π.χ. εικόνες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές σας που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων βλ. Άρθρο 6(1)(α) του ΓΚΠΔ 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που προφανώς δημοσιοποιείτε, π.χ. σε σχέση με εκδηλώσεις, βλ. Άρθρο 9(2)(ε) του ΓΚΠΔ 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Προώθηση προϊόντων και διαγωνισμοί

Σκοπός

Ο σκοπός είναι να τρέξουμε την προώθηση των προϊόντων και τους διαγωνισμούς μας. Εάν συμμετέχετε σε μία από τις προωθήσεις προϊόντων ή τους διαγωνισμούς μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του να σας ενημερώσουμε εάν έχετε κερδίσει. Εάν κερδίσετε ένα βραβείο, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, ενδέχεται να καταστήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα Προσωπικά Δεδομένα όσων έχετε προσκαλέσει διαθέσιμα στις ιστοσελίδες μας και στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στα δελτία τύπου. Ενδέχεται, επίσης, να διαθέσουμε αυτές τις λεπτομέρειες σε τρίτα μέρη, που μπορεί να χρειαστούν αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς απονομής βραβείων.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως συμμετέχοντα και οποιονδήποτε από τους καλεσμένους σας έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στην προώθηση προϊόντων ή τον διαγωνισμό.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της προώθησης προϊόντων ή των διαγωνισμών μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Πληροφορίες συμμετεχόντων (π.χ. στοιχεία για εσάς και τους καλεσμένους σας σχετικά με τυχόν προσφορές και διαγωνισμούς που έχετε συμμετάσχει ή κερδίσει)- Φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές (π.χ. από την προώθηση ή τον διαγωνισμό)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης).

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως συμμετέχων και οποιοσδήποτε από τους καλεσμένους σας έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στην προώθηση των προϊόντων ή τον διαγωνισμό. Τρίτα μέρη, όπως γραφεία που χρησιμοποιούνται για την προώθηση προϊόντων ή τον ανταγωνισμό, το χειρισμό δώρων ή παρόμοια.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη, όπως γραφεία που χρησιμοποιούνται για την προώθηση ή τον διαγωνισμό, το χειρισμό δώρων ή παρόμοια. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα ότι έχουμε συνάψει συμβάσεις με τα αντίστοιχα Τρίτα Μέρη.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες. Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έως και 5 χρόνια.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Εκπληρώσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Πράττουμε σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, βλέπε άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας για την επιτυχή εκτέλεση των προαγωγών και εκδηλώσεων μας, βλ. άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε π.χ. εικόνες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές σας που απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων, βλ. άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που προφανώς δημοσιοποιείτε π.χ. σε διαγωνισμούς, βλ. άρθρο 9(2)(ε) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Δραστηριότητες μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων

Σκοπός

Ο σκοπός είναι να σας παρέχουμε πληροφορίες μέσω ταχυδρομείου, email, τηλεφώνου, SMS, στους ιστοτόπους μας, στις εφαρμογές μας, διαφήμιση στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε, όπου τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες είναι παρόμοια με αυτά, που έχετε ήδη αγοράσει ή για τα οποία έχετε ρωτήσει, ή που έχετε συμφωνήσει να επικοινωνήσουμε μαζί σας για αυτούς τους σκοπούς, δίνοντας τη συγκατάθεσή σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών επιλεγμένων επιχειρηματικών συνεργατών. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή που συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε από αυτούς τους τύπους δραστηριοτήτων μάρκετινγκ ή εάν σκοπεύουμε να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με οποιοδήποτε Τρίτο Μέρος για τέτοιους σκοπούς. Θα παρέχουμε μια επιλογή κατάργησης εγγραφής ή εξαίρεσης από περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μάρκετινγκ που σας αποστέλλεται. Μπορείτε, μεταξύ άλλων, να αποτρέψετε τη χρήση αυτή επιλέγοντας ορισμένα πλαίσια στις φόρμες που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων ή κάνοντας κλικ στην κατάργηση εγγραφής στο κάτω μέρος των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Επιπλέον, σκοπός είναι η διεξαγωγή δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων (PR), συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, π.χ. με δημοσιογράφους, πρακτορεία μέσων ενημέρωσης, bloggers και άλλα άτομα με σκοπό τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων.

Απόκρυψη

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως εγγεγραμμένος χρήστης, πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.), καταναλωτής (ιδιώτης) ή άλλη επαγγελματική σχέση.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της παροχής πληροφοριών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία, εάν είστε πελάτης ή επαγγελματική σχέση (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. λεπτομέρειες για τυχόν χόμπι ή δραστηριότητες που αναλαμβάνετε ή λεπτομέρειες των προσωπικών σας ενδιαφερόντων)- Προτιμήσεις μάρκετινγκ (π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν)- Πληροφορίες έρευνας (π.χ. οι απαντήσεις σας σε έρευνες αγοράς που διεξάγουμε)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης).

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως συνδρομητής, πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.), καταναλωτής (ιδιώτης) ή άλλη επαγγελματική σχέση. Συλλέγουμε μεγάλο μέρος των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς απευθείας από εσάς ή τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τις ιστοσελίδες, τις εφαρμογές ή τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, όπως επιχειρηματικών συνεργατών, υπεργολάβων σε τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές, εταιρείες, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων (π.χ. Google Analytics) και παρόχους πληροφοριών αναζήτησης. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα τη συγκατάθεσή σας.Λάβετε υπόψη ότι δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα που μπορούν να σας αναγνωρίσουν με τους διαφημιστές μας, αλλά ενδέχεται να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους συνδρομητές μας, τους πελάτες (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.), τους καταναλωτές (ιδιώτες) ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να τους ενημερώσουμε ότι 500 άνδρες ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες. Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έως και 2 χρόνια μετά την τελευταία μας αλληλεπίδραση.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας να σας κρατάμε ενήμερους για τα νέα σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και να διεξάγουμε δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων, βλ. Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Σε περίπτωση που απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη διεξαγωγή τέτοιων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε εκ των προτέρων τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, βλέπε άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Χρήστες των εφαρμογών μας (εφαρμογές)

Σκοπός

Εάν είστε χρήστης των εφαρμογών μας, σκοπός είναι να αναπτύξουμε, να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τις εφαρμογές μας, να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό και παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, ότι εσείς ως χρήστης έχετε μια θετική εμπειρία κατά τη χρήση των εφαρμογών, και να σας επιτρέψει να συμμετάσχετε / εγγραφείτε ως χρήστες για διαδραστικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών μας.Επιπλέον, ο σκοπός είναι να διατηρήσουμε τις εφαρμογές μας ασφαλείς, να διαχειριστούμε τις εφαρμογές μας για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων, των δοκιμών και των ερευνητικών, στατιστικών και ερευνητικών σκοπών.Ορισμένες από τις εφαρμογές μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies, για να σας διακρίνουν από άλλους χρήστες. Μας βοηθούν να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό με εσάς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies, επισκεφθείτε τηνΕιδοποίηση για cookies.Τα κανάλια συνομιλίας, οι πίνακες μηνυμάτων και ανακοινώσεων, καθώς και οι διαδραστικές περιοχές όπου εσείς ως επισκέπτης μπορείτε να δημοσιεύσετε σχόλια ή πληροφορίες για την απόλαυσή σας μπορεί να είναι στη διάθεσή σας στις εφαρμογές μας. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από αυτά, σας ενθαρρύνουμε να διατηρήσετε καλούς τρόπους και ένα καλό ύφος. Αν βρούμε οποιοδήποτε βίαιο, ενοχλητικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ακατάλληλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται, ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να επιλέξουμε να καταργήσουμε αυτό το περιεχόμενο.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως χρήστης των εφαρμογών μας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των εφαρμογών μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις σας (π.χ. τη χρήση καναλιών συνομιλίας, πινάκων μηνυμάτων, σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών που δημοσιεύετε στο διαδίκτυο)- Πληροφορίες έρευνας (π.χ. οι απαντήσεις σας σε έρευνες αγοράς που διεξάγουμε)- Τεχνικές πληροφορίες (π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet ή τα στοιχεία σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα)- Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής μας από εσάς (π.χ.την πλήρη ροή κλίκ του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL) προς , μέσω και από τις ιστοσελίδες μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που είδατε ή αναζητήσατε, τις σελίδες που έχετε πρόσβαση, τους χρόνους απόκρισης σελίδων, τα σφάλματα λήψης, τη διάρκεια επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδων (όπως κύλιση, κλικ και αλλαγές ποντικιού), και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την περιήγηση μακριά από τη σελίδα) – Cookies (σύνδεσμος Ειδοποίησης για cookies) και δεδομένα γεωεντοπισμού.

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως χρήστης των εφαρμογών μας.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές και παρόχους αναλυτικών στοιχείων και μηχανών αναζήτησης, που π.χ. μας βοηθούν να αναπτύξουμε, να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τις εφαρμογές μας.Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία των δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα τη συγκατάθεσή σας.

Περίοδος διατήρησης

Είναι πολιτική μας να μην διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την παροχή των εφαρμογών μας και του περιεχομένου τους σε εσάς ως χρήστη, ή μέχρι εσείς ως χρήστης να επιλέξετε να διαγράψετε το λογαριασμό σας – όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Σε περίπτωση φύλαξης Προσωπικών Δεδομένων, η προθεσμία καθορίζεται κατά περίπτωση, η οποία, μεταξύ άλλων, εξαρτάται από:- ποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε- τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή- γιατί συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα- εφαρμοστέους νόμους·και- νομικές και λειτουργικές ανάγκες διατήρησης. Για τα cookies συγκεκριμένα, ανατρέξτε στο σύνδεσμο Ειδοποίησης για cookies.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Εκπληρώσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας στη διαχείριση των εφαρμογών μας και για την παροχή του περιεχομένου και των υπηρεσιών στις εφαρμογές μας, βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Κάποια χρήση των cookies απαιτεί να λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σύνδεσμο της Ειδοποίησης για cookies. Σε περίπτωση που απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων μάρκετινγκ στις αιτήσεις, θα διασφαλίσουμε ότι θα λάβουμε εκ των προτέρων τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα που προφανώς δημοσιοποιείτε π.χ. σε εφαρμογές, βλ. το άρθρο 9(2)(ε) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Κατανόηση των πελατών και των καταναλωτών μας

Σκοπός

Σκοπός είναι να κατανοήσουμε τους πελάτες μας (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) και τους καταναλωτές (ιδιώτες), προκειμένου να αναπτύξουμε και να προσαρμόσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, προκειμένου να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης που προβάλλουμε σε εσάς και σε άλλους, και να σας παραδώσουμε σχετικές διαφημίσεις. Με βάση την ανάλυσή μας, ενδέχεται να σας παρέχουμε προτάσεις και συστάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.Λάβετε υπόψη ότι δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα που μπορούν να σας ταυτίσουν με τους διαφημιζόμενούς μας, αλλά ενδέχεται να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να τους ενημερώσουμε ότι 500 άνδρες ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βοηθήσουμε τους διαφημιζόμενους να προσεγγίσουν το είδος του κοινού που θέλουν να στοχεύσουν (για παράδειγμα, γυναίκες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία). Είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις επιθυμίες των διαφημιζομένων μας, εμφανίζοντας τη διαφήμισή τους στο κοινό-στόχο.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως πελάτη (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.) ή καταναλωτή (ιδιώτη).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της κατανόησης των πελατών μας (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) και των καταναλωτών (ιδιωτών), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. λεπτομέρειες για τυχόν χόμπι ή δραστηριότητες που αναλαμβάνετε ή λεπτομέρειες των προσωπικών σας ενδιαφερόντων)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης)- Προτιμήσεις μάρκετινγκ (π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν)- Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις σας (π.χ. τη χρήση καναλιών συνομιλίας, πινάκων μηνυμάτων, σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών που δημοσιεύετε στο διαδίκτυο)- Πληροφορίες έρευνας (π.χ. οι απαντήσεις σας σε έρευνες αγοράς που διεξάγουμε)- Τεχνικές πληροφορίες (π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet ή τα στοιχεία σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα)- Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας (π.χ. την πλήρη ροή κλίκ του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL) προς , μέσω και από τις ιστοσελίδες μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που είδατε ή αναζητήσατε, τις σελίδες που έχετε πρόσβαση, τους χρόνους απόκρισης σελίδων, τα σφάλματα λήψης, τα μήκη επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδων (όπως κύλιση, κλικ του ποντικιού), και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να περιηγηθείτε μακριά από τη σελίδα)

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.) ή καταναλωτής (ιδιώτης).Συλλέγουμε μεγάλο μέρος των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς απευθείας από εσάς ή τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τις ιστοσελίδες, τις εφαρμογές ή τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, όπως επιχειρηματικών συνεργατών, υπεργολάβων σε τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές, πρακτορεία, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων και παρόχους πληροφοριών αναζήτησης. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα τη συγκατάθεσή σας. Λάβετε υπόψη ότι δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα που μπορούν να σας ταυτίσουν με τους διαφημιστές μας, αλλά ενδέχεται να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) και τους καταναλωτές (ιδιώτες). Για παράδειγμα, μπορούμε να τους ενημερώσουμε ότι 500 άνδρες ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες. Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έως και 2 χρόνια.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Επιδιώξουμε το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και να σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, για παράδειγμα στους ιστοτόπους μας, σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων και μέσω άλλων καναλιών, βλέπε άρθρο 6 (1) (στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Διαχείριση πελατών (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.)

Σκοπός

Σκοπός της διαχείρισης πελατών (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) είναι:- Να παρέχουμε και να διαχειριζόμαστε προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Να εκππληρώσουμετις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της παράδοσης, της δράσης ή της ακύρωσης παραγγελιών, να παρέχουμε σε εσάς τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς και για να σας ενημερώσουμεσχετικά με αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.- Επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας, για να απαντάμε στις ερωτήσεις, τα σχόλια, τα παράπονα ή άλλες επικοινωνίες σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποριών που σχετίζονται με τα προϊόντα μας- Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες και τις επικοινωνίες μαζί σας και να καταγράφουμε την αλληλογραφία μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και για σκοπούς εσωτερικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συμβούλων μας.- Να διενεργούμε ορισμένους ελέγχους σε εσάς, όπως Υπηρεσίες διερεύνησης του πελάτη και πιστωτικούς ελέγχους. Εάν είστε πελάτης ή μελλοντικός πελάτης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διενέργεια ορισμένων ελέγχων σε σχέση με εσάς ή/και την επιχείρησή σας. Σε σχέση με αυτό το σκοπό, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, των κυβερνητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πρόληψης της απάτης. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Εμείς, και άλλα όργανα που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν πληροφορίες που καταγράφονται από τέτοιες υπηρεσίες, μπορούμε να το κάνουμε από χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία έχετε την έδρα σας.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως πελάτη (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Ως μέρος της διαχείρισης πελατών (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.), ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Επικοινωνία, άλλη ταυτότητα και προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email, στοιχεία διαβατηρίου π.χ. σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες διερεύνησης του πελάτη , πιστωτικούς ελέγχους και ταξιδιωτικές κρατήσεις για λογαριασμό σας)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, οικονομική κατάσταση)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης)- Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. βιομετρικά δεδομένα στο διαβατήριό σας).

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.).Τρίτα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), τις φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών Σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, επειδή απαιτείται από το νόμο.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες. Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διάρκεια της δέσμευσής μας και για έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη της δέσμευσης. Για πληροφορίες. σχετικά με την υποχρέωση της Φορολογικής Νομοθεσίας, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για 11 έτη (το οικονομικό έτος + 10 έτη).

Νομικές βάσεις για τη χρήση

<div>Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:</div><div>- Εκπληρώσουμε τη σύμβαση μαζί σας, βλ. Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)</div><div>- Να δράσουμε σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, βλ. Άρθρο 6(1)(γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, βλ. Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων βλ. ειδικά Άρθρο 9(2)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, βλ. Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(ΑΠΔΠΧ).</div><div>Οι ακόλουθοι εφαρμοστέοι νόμοι, κανονισμοί κ.λπ. επιβάλλουν αυτές τις έννομες υποχρεώσεις σε εμάς:</div>o Νόμοι για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος- Ασκήσουμε και υποστηρίξουμε αγωγές, βλ. Άρθρο 9(2)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, βλ. Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Να προασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον, Βλ. Άρθρο 9(2)(ζ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, βλ. Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Επιδιώξουμε το έννομο συμφέρον μας: Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε εσάς ή να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες Να μπορούμε να επικοινωνούμε και να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες Να διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και Να συνδράμουμε στην πρόληψη του εγκλήματος και της απάτηςΒλ. Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, βλ. Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Σε περίπτωση που λάβουμε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων από εσάς, π.χ. βιομετρικά δεδομένα στο διαβατήριό σας, στηριζόμαστε στην ελεύθερη συγκατάθεσή σας σε σχέση με εσάς που μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες, βλ. άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, βλ. Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Διαχείριση καταναλωτών (ιδιώτες)

Σκοπός

Σκοπός της διαχείρισης των καταναλωτών (ιδιώτες) είναι:- Να παρέχουμε και να διαχειριζόμαστε προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από οποιεσδήποτε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης της παράδοσης, της δράσης ή της ακύρωσης παραγγελιών, να παρέχουμε τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς και για να σας ενημερώσουμ εσχετικά με αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.- Επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας, για να απαντάμε στις ερωτήσεις, τα σχόλια, τα παράπονα ή άλλες επικοινωνίες σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποριών που σχετίζονται με τα προϊόντα μας.- Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες και τις επικοινωνίες μαζί σας και καταγράφουμε την αλληλογραφία μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και για σκοπούς εσωτερικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συμβούλων μας.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως καταναλωτή (ιδιώτης).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Ως μέρος της διαχείρισης των καταναλωτών (ιδιώτες), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. εάν χρησιμοποιούνται ως διεύθυνση παράδοσης)- Οικονομικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης)- Πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. λεπτομέρειες για τυχόν χόμπι ή δραστηριότητες που αναλαμβάνετε ή λεπτομέρειες των προσωπικών σας ενδιαφερόντων)- Προτιμήσεις μάρκετινγκ (π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν).

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.).Τρίτα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως καταναλωτής (ιδιώτης).Τρίτα μέρη, όπως τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και υπηρεσίες παράδοσης.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και παράδοσης. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών Σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα ότι έχουμε συνάψει συμβάσεις με τα αντίστοιχα Τρίτα Μέρη.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες. Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διάρκεια της δέσμευσής μας και για έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη της δέσμευσης. Για πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση της Φορολογικής Νομοθεσίας, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για 11 έτη (το οικονομικό έτος + 10 έτη).

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Εκπληρώσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Να πράττουμε σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, βλέπε άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Οι ακόλουθοι ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί κ.λπ. επιβάλλουν αυτές τις νομικές υποχρεώσεις σε εμάς: Νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας:να μπορούμε να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες ή να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, καινα διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μαςβλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Διαχείριση επιχειρηματικού εταίρου και προμηθευτή

Σκοπός

Σκοπός της διοίκησης των επιχειρηματικών εταίρων και προμηθευτών είναι να:- διεξάγουμε διαχείριση συμβάσεων, να λαμβάνουμε αγαθά και υπηρεσίες από τους προμηθευτές και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους και, κατά περίπτωση, να παρέχουμε επαγγελματικές υπηρεσίες στους πελάτες και τους καταναλωτές μας- επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, τα σχόλια, τα παράπονα ή άλλες επικοινωνίες σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποριών που σχετίζονται με τα προϊόντα μας- Παρακολουθούμε τις δραστηριότητες και τις επικοινωνίες μαζί σας και καταγράφουμε την αλληλογραφία μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες και για σκοπούς εσωτερικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συμβούλων μας- διενεργούμε ορισμένους ελέγχους σε εσάς, όπως τις Υπηρεσίες διερεύνησης του πελάτη και τους πιστωτικούς ελέγχους.Εάν είστε επιχειρηματικός εταίρος ή προμηθευτής ή μελλοντικός επιχειρηματικός εταίρος ή προμηθευτής, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διεξαγωγή ορισμένων ελέγχων σε σχέση με εσάς ή/και την επιχείρησή σας. Σε σχέση με αυτό το σκοπό, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας, των κυβερνητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πρόληψης της απάτης. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Εμείς, και άλλα όργανα που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν πληροφορίες που καταγράφονται από τέτοιες υπηρεσίες, μπορούμε να το κάνουμε από χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία έχετε την έδρα σας.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως συνεργάτη ή προμηθευτή.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Ως μέρος της διαχείρισης επιχειρηματικών συνεργατών και προμηθευτών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Επικοινωνία, άλλη ταυτότητα και προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email, στοιχεία διαβατηρίου π.χ. σε σχέση με τις Υπηρεσίες διερεύνησης του πελάτη , πιστωτικούς ελέγχους και ταξιδιωτικές κρατήσεις για λογαριασμό σας)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. εάν χρησιμοποιούνται ως διεύθυνση παράδοσης)- Χρηματοοικονομικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, οικονομική κατάσταση)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αρχείων οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης)- Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. βιομετρικά δεδομένα στο διαβατήριό σας).

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.).Τρίτα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως συνεργάτης ή προμηθευτής.Τρίτα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως τα ειδικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), τις φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, επειδή απαιτείται από το νόμο.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες .Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τη διάρκεια της δέσμευσής μας και για έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη της δέσμευσης. Για πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση της Φορολογικής Νομοθεσίας, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για 11 έτη (το οικονομικό έτος + 10 έτη).

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Εκπληρώσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Να πράττουμε σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, βλέπε άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Για ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. ειδικά Άρθρο 9(2)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Οι ακόλουθοι ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί και παρόμοια επιβάλλουν αυτές τις νομικές υποχρεώσεις σε εμάς:Συμβατικοί νόμοιΤοπικές λογιστικές πράξεις- Να υποβάλλουμε και να υποστηρίζουμε αγωγές, βλ. Άρθρο 9(2)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Προασπίζουμε το δημόσιο συμφέρον, βλ. Άρθρο 9(2)(ζ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας:να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την επιχειρηματική μας σχέσηνα επικοινωνήσουμε μαζί σας.να διασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας· καινα συμβάλουμε στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της απάτης·βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Σε περίπτωση που λάβουμε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων από εσάς, π.χ. βιομετρικά δεδομένα στο διαβατήριό σας, βασιζόμαστε στην ελεύθερη συγκατάθεσή σας σε σχέση με την παροχή των εν λόγω πληροφοριών, ανατρέξτε στο άρθρο 9 παράγραφος 2(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Επιχειρηματικές δράσεις

Σκοπός

Σκοπός είναι η διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αναδιοργάνωσης ή της αλλαγής στην επιχείρησή μας. Σε περίπτωση που (i) διαπραγματευόμαστε για την πώληση της επιχείρησής μας ή μέρους αυτής σε τρίτο μέρος, (ii) πουλάμε σε τρίτο μέρος ή (iii) υποβληθούμε σε αναδιοργάνωση, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε μέρος ή όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο σχετικό τρίτο μέρος (ή στους συμβούλους του) ως μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας επιμέλειας με σκοπό την ανάλυση τυχόν προτεινόμενης πώλησης ή αναδιοργάνωσης. Ίσως χρειαστεί επίσης να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με αυτήν την αναδιοργανωμένη οντότητα ή τρίτο μέρος μετά την πώληση ή την αναδιοργάνωση για να τα χρησιμοποιήσουν για τους ίδιους σκοπούς όπως ορίζονται στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως:- επισκέπτη στις ιστοσελίδες, εγκαταστάσεις ή τα γραφεία μας- συμμετέχοντα στις εκδηλώσεις μας

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. πινακίδα κυκλοφορίας, εάν έχετε χρησιμοποιήσει ένα από τα πάρκινγκ μας)- Οικονομικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, οικονομική κατάσταση)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης)- Πληροφορίες συμμετεχόντων (π.χ. πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα της αίτησής σας, ηχογραφήσεις που έχετε κάνει ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις)- Φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές (π.χ. από την εκδήλωση)- Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. ειδική ιατρική βοήθεια ή βοήθεια πρόσβασης, η οποία μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες για την υγεία σας, ή τις συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις σας σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε μια εκδήλωση, η οποία μπορεί να υποδεικνύει τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, π.χ. επιλογές halal ή kosher γεύματος)- Πληροφορίες συμμετεχόντων (π.χ. στοιχεία για εσάς και τους καλεσμένους σας σχετικά με τυχόν προσφορές και διαγωνισμούς που έχετε συμμετάσχει ή κερδίσει)- Πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. λεπτομέρειες για τυχόν χόμπι ή δραστηριότητες που αναλαμβάνετε ή λεπτομέρειες των προσωπικών σας ενδιαφερόντων)- Προτιμήσεις μάρκετινγκ (π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν)- Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις σας (π.χ. τη χρήση καναλιών συνομιλίας, πινάκων μηνυμάτων, σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών που δημοσιεύετε στο διαδίκτυο)- Πληροφορίες έρευνας (π.χ. οι απαντήσεις σας σε έρευνες αγοράς που διεξάγουμε)- Τεχνικές πληροφορίες (π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet ή τα στοιχεία σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα)- Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας (π.χ.την πλήρη ροή κλίκ του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL) προς, μέσω και από τις ιστοσελίδες μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που είδατε ή αναζητήσατε, τις σελίδες που έχετε πρόσβαση, τους χρόνους απόκρισης σελίδων, τα σφάλματα λήψης, τα μήκη επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδων (όπως κύλιση, κλικ του ποντικιού), και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να περιηγηθείτε μακριά από τη σελίδα)- Ιστορικό, εκπαίδευση και πληροφορίες για τα βιογραφικά σημειώματα (π.χ. αναφορές στην εκπαίδευση, πτυχία, βαθμοί)- Έλεγχος συστάσεων π.χ. από πρώην εργοδότες- Ποινικό μητρώο- Αποτελέσματα ερευνών- Άλλες πληροφορίες ταυτότητας (π.χ. αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης)- Πληροφορίες αποδοχών / παροχών (π.χ. μισθός, παροχές σε εργαζόμενους, επιδόματα).

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.).Τρίτα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως:- επισκέπτης στις ιστοσελίδες, τις εγκαταστάσεις ή τα γραφεία μας- συμμετέχων στις εκδηλώσεις μας- συμμετέχων σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των καλεσμένων σας που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στην προώθηση προϊόντων ή τον διαγωνισμό- συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο ή σε άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ- πελάτης (μπαρ, εστιατόριο κ.λπ.)- καταναλωτής (ιδιώτης)- άλλες επιχειρηματικές σχέσεις, όπως επιχειρηματικός εταίρος, προμηθευτής ή παρόμοια Συλλέγουμε μεγάλο μέρος των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για εσάς απευθείας από εσάς ή τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τις ιστοσελίδες, τις εφαρμογές ή τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται επίσης να λάβουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, όπως επιχειρηματικών συνεργατών, υπεργολάβων σε τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πληρωμών και παράδοσης, διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους αναλυτικών στοιχείων, παρόχους πληροφοριών αναζήτησης.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές, και οργανισμούς. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, για παράδειγμα ότι έχουμε συνάψει συμβάσεις με τα αντίστοιχα Τρίτα Μέρη.

Περίοδος διατήρησης

Τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε για εσάς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο επιτρέπεται από το νόμο και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε ζητούμενες πληροφορίες.Κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έως και 5 χρόνια, εκτός εάν ειδικές περιστάσεις απαιτούν μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδο διατήρησης.Για πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση της Φορολογικής Νομοθεσίας, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για 11 έτη (το οικονομικό έτος + 10 έτη).

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:- Πράττουμε σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, βλέπε Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Οι ακόλουθοι ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί κ.λπ. επιβάλλουν αυτές τις νομικές υποχρεώσεις σε εμάς:Εταιρική νομοθεσία- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες και να αλλάξουμε την επιχείρησή μας, βλ. Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ)του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Δράσεις συμμόρφωσης

Σκοπός

Οι λειτουργίες συμμόρφωσης μας επιτρέπουν να προστατεύουμε εσάς, τους υπαλλήλους μας και όλες τις οντότητες του Zafido. Σας δίνει την ευκαιρία να θέσετε ό,τι ανησυχίες μπορεί να έχετε μέσω του σχεδίου μας για τους πληροφοριοδότες (Speak Up). Επιπλέον, μας δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουμε σύμφωνοι με τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και συναφή.Σκοποί των πράξεων συμμόρφωσης είναι:- Λειτουργία του σχεδίου πληροφοριοδοτών μας (Speak Up) (Η υπηρεσία speak up διοικείται από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Εάν έχετε αναφέρει ένα θέμα ανώνυμα, δεν θα αποκτήσουμε καμία πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και έτσι δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό μπορεί, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει την αναθεώρηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χώρους συνομιλίας, αλληλογραφία, έγγραφα, κοινοποιήσεις αρχείων, την παρακολούθηση της χρήσης του διαδικτύου και του τηλεφώνου. Οι εν λόγω έλεγχοι θα διενεργούνται με αναλογικό τρόπο (π.χ. μέσω της χρήσης συγκεκριμένων αναζητήσεων λέξεων κλειδιών) και μόνο όταν αυτό είναι σκόπιμο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.- Πρόληψη της απάτης (που αφορά πελάτες (μπαρ, εστιατόρια κ.λπ.) και επιχειρηματικούς εταίρους και προμηθευτές): Εμείς και άλλοι συνεργάτες μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιούμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη της απάτης, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και ρύθμιση, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υποψία απάτης, τα στοιχεία μπορούν να διαβιβαστούν σε υπηρεσίες πρόληψης απάτης και σε άλλες οργανώσεις και μπορεί να καταγράφονται από εμάς ή από αυτούς- Έλεγχος κυρώσεων τρίτων και εμπορικών κυρώσεων για να διασφαλίσουμε ότι συνεργαζόμαστε μόνο με επιχειρηματικούς εταίρους και προμηθευτές που ενεργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας- Η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους, νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων σε Τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών, των δικαστικών υπηρεσιών ή/και των ρυθμιστικών αρχών ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε σχέση με ερωτήματα, διαδικασίες ή έρευνες από τα εν λόγω μέρη οπουδήποτε στον κόσμο ή όπου είναι υποχρεωμένα να το πράξουν- Συμμόρφωση με τις πολιτικές, τις διαδικασίες, τα εγχειρίδια και τα πρότυπα ασφάλειας πληροφορικής μας, εάν χρησιμοποιείτε το δίκτυό μας, τις λύσεις πληροφορικής, τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία κλπ. Αυτό ισχύει επίσης σε περίπτωση που φέρετε τη δική σας συσκευή (BYOD).

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Εσάς ως:- επισκέπτη στις ιστοσελίδες, ή τα γραφεία μας- συμμετέχοντα στις εκδηλώσεις μας- συμμετέχοντα σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των καλεσμένων σας που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στην προώθηση προϊόντων ή τον διαγωνισμό- συνδρομητή στο ενημερωτικό μας δελτίο ή σε άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ- πελάτη (μπαρ, εστιατόριο κ.λπ.)- καταναλωτή (ιδιώτης)- άλλες επιχειρηματικές σχέσεις, όπως επιχειρηματικός εταίρος, προμηθευτής ή παρόμοια.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Στο πλαίσιο των λειτουργιών συμμόρφωσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα όπως:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email)- Πληροφορίες σχετικές με την εργασία (π.χ. τίτλος, χώρος εργασίας)- Προσωπικές πληροφορίες (π.χ. πινακίδα κυκλοφορίας, εάν έχετε χρησιμοποιήσει ένα από τα πάρκινγκ μας)- Οικονομικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, οικονομική κατάσταση)- Αλληλογραφία μαζί σας (π.χ. οποιαδήποτε σχόλια, παράπονα και σχόλια από εσάς μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ή αρχεία οποιασδήποτε διαδικτυακής, έντυπης ή προσωπικής αλληλογραφίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ μας. Εάν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, θα συλλέξουμε λεπτομέρειες για τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για να μας καλέσετε, καθώς και οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγονται μέσω εγγραφής κλήσης)- Πληροφορίες συμμετεχόντων (π.χ. πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα της αίτησής σας, ηχογραφήσεις που έχετε κάνει ή άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις)- Φωτογραφίες, βίντεο και φωνητικές εγγραφές (π.χ. από την εκδήλωση)- Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ευημερία σας, ειδική ιατρική βοήθεια ή βοήθεια πρόσβασης, η οποία μπορεί να μας παρέχει πληροφορίες για την υγεία σας, ή τις συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις σας σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε μια εκδήλωση, η οποία μπορεί να υποδεικνύει τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, π.χ. halal ή kosher επιλογές γεύματος, ή όταν αναλαμβάνουμε ορισμένους ελέγχους ιστορικού για εσάς, οι οποίοι μπορεί να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες)- Πληροφορίες συμμετεχόντων (π.χ. στοιχεία για εσάς και τους καλεσμένους σας σχετικά με τυχόν προσφορές και διαγωνισμούς που έχετε συμμετάσχει ή κερδίσει)- Πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. λεπτομέρειες για τυχόν χόμπι ή δραστηριότητες που αναλαμβάνετε ή λεπτομέρειες των προσωπικών σας ενδιαφερόντων)- Προτιμήσεις μάρκετινγκ (π.χ. λεπτομέρειες σχετικά με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ και επικοινωνίας και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε ποια προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν)- Πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές αλληλεπιδράσεις σας (π.χ. τη χρήση καναλιών συνομιλίας, πινάκων μηνυμάτων, σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών που δημοσιεύετε στο διαδίκτυο)- Πληροφορίες έρευνας (π.χ. οι απαντήσεις σας σε έρευνες αγοράς που διεξάγουμε)- Τεχνικές πληροφορίες (π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της συσκευής σας στο Internet ή τα στοιχεία σύνδεσής σας, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η ρύθμιση ζώνης ώρας, οι τύποι και οι εκδόσεις σύνδεσης του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και η πλατφόρμα)- Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας (π.χ. την πλήρη ροή κλίκ του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL) προς, μέσω και από τις ιστοσελίδες μας (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), τα προϊόντα που είδατε ή αναζητήσατε, τις σελίδες που έχετε πρόσβαση, τους χρόνους απόκρισης σελίδων, τα σφάλματα λήψης, τα μήκη επισκέψεων σε ορισμένες σελίδες, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδων (όπως κύλιση, κλικ του ποντικιού), και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για να περιηγηθείτε μακριά από τη σελίδα)- Ιστορικό, εκπαίδευση και πληροφορίες για τα βιογραφικά σημειώματα (π.χ. αναφορές στην εκπαίδευση, πτυχία, βαθμοί)- Έλεγχος συστάσεων π.χ. από πρώην εργοδότες- Ποινικό μητρώο- Αποτελέσματα αξιολόγησης- Άλλες πληροφορίες ταυτότητας (π.χ. αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης)- Πληροφορίες αποδοχών / παροχών (π.χ. μισθός, παροχές σε εργαζόμενους, επιδόματα).

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.).Τρίτα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως:- επισκέπτης στις ιστοσελίδες, εγκαταστάσεις ή τα γραφεία μας- συμμετέχων στις εκδηλώσεις μας- συμμετέχων σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένων των καλεσμένων σας που έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε στην προώθηση προϊόντων ή τον διαγωνισμό- συνδρομητής στο ενημερωτικό μας δελτίο ή σε άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ- πελάτης (μπαρ, εστιατόριο κ.λπ.)- καταναλωτής (ιδιώτης)- άλλες επιχειρηματικές σχέσεις, όπως επιχειρηματικός εταίρος, προμηθευτής ή παρόμοια.Τρίτα μέρη, όπως εξωτερικοί δικηγόροι, ιατροδικαστές, επιχειρηματικοί συνεργάτες, προμηθευτές, πωλητές, οργανισμοί, κυβερνητικοί φορείς και παρόμοια.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως εξωτερικούς δικηγόρους, ιατροδικαστές, επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές, οργανισμούς, κυβερνητικούς φορείς κλπ. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, π.χ. επειδή απαιτείται από το νόμο.

Περίοδος διατήρησης

Είναι πολιτική μας να μην κρατήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την επιδίωξη του σκοπού. Σε περίπτωση διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων, η περίοδος καθορίζεται κατά περίπτωση, η οποία, μεταξύ άλλων, εξαρτάται από:- για ποια λειτουργία συμμόρφωσης χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα- τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται- γιατί συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα- εφαρμοστέους νόμους, και- νομικές και λειτουργικές ανάγκες διατήρησης.Θα διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα το συντομότερο δυνατό μετά τη λήξη της συγκεκριμένης υπόθεσης συμμόρφωσης.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να:</div><div>- Πράττουμε σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις, βλέπε άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της ελληνικής ΑΠΔΠΧ.Για ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. άρθρο 9 (2)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).</div><div>Οι ακόλουθοι ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί και παρόμοια επιβάλλουν αυτές τις νομικές υποχρεώσεις σε εμάς:</div>Νόμοι για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςΔιάφοροι νόμοι συμμόρφωσης και αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ- Να υποβάλλουμε και να υποστηρίζουμε αγωγές, βλ. άρθρο 9 (2)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)- Να προασπίζουμε το δημόσιο συμφέρον βλ. άρθρο 9 (2)(ζ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).- Επιδιώκουμε το έννομο συμφέρον μας για:o να διασφαλίσουμε ότι εμπίπτετε στο αποδεκτό προφίλ κινδύνου μας και να βοηθήσουμε στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της απάτης, καισυνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές·βλ. το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Προσλήψεις

Σκοπός

Σκοπός είναι η διεξαγωγή διαδικασίας πρόσληψης. Εάν είστε αιτών, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για π.χ. την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για τη θέση, για τη δημιουργία επαρκούς επιστολής προσφοράς/σύμβασης για την απασχόληση και για την τήρηση αρχείου των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς τεκμηρίωσης μετά τη λήξη της διαδικασίας πρόσληψης.

Ποιους αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα (Υποκείμενο των δεδομένων)

Αιτούντες εργασία.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που παρέχονται από τον αιτούντα εργασία:- Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση, email, αριθμός τηλεφώνου)- Ιστορικό, εκπαίδευση και πληροφορίες για τα βιογραφικά σημειώματα (π.χ. αναφορές στην εκπαίδευση, πτυχία, βαθμοί)- Φωτογραφία (π.χ. πορτρέτο που επισυνάπτεται στην αίτηση)Εάν εσείς ως υποψήφιος προσκληθείτε για συνέντευξη, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν υπάρχουν:- Έλεγχος συστάσεων π.χ. από πρώην εργοδότες- Ποινικό μητρώο- Αποτελέσματα αξιολόγησηςΕπιπλέον, εάν σας προσφερθεί η θέση, μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν είναι σχετικές:- Άλλες πληροφορίες ταυτότητας (π.χ. αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης)- Οικονομικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, μισθοί, χρέη, κοινωνικές παροχές, σύνταξη)- Πληροφορίες αποδοχών / παροχών (π.χ. μισθός, παροχές σε εργαζόμενους, επιδόματα)- Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων (π.χ. δεδομένα υγείας, εάν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θέση).

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως πελάτης (μπαρ, εστιατόριο, κ.λπ.).Τρίτα μέρη, όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες), φορολογικές αρχές και άλλες δημόσιες αρχές.

Πηγή (εκτός από οντότητες του Zafido)

Εσείς ως υποψήφιος.Πάροχοι αξιολόγησης, γραφεία προσλήψεων, κυνηγοί κεφαλών, δημόσιες πηγές όπως το LinkedIn και παρόμοια.

Παραλήπτες (εκτός από οντότητες του Zafido)

Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτους, όπως παρόχους αξιολόγησης, γραφεία προσλήψεων, κυνηγούς κεφαλών και παρόμοια, τα οποία μας παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με μια διαδικασία πρόσληψης. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό μας, συνάπτουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων με όλους αυτούς τους εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν τα Τρίτα Μέρη επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς τους σκοπούς και οφέλη, διασφαλίζουμε ότι έχουμε μια νομική βάση για την κοινή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων με αυτούς τους ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων.

Περίοδος διατήρησης

Εάν δημιουργήσετε ένα προφίλ αιτούντος στο σύστημα προσλήψεων μας, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έως και 6 μήνες από την παραλαβή, εκτός εάν έχετε συναινέσει σε μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, π.χ. διατηρώντας το προφίλ σας ενεργό επειδή ενδιαφέρεστε για τις δυνατότητες εργασίας. Αν το προφίλ σας είναι ανενεργό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, θα διαγραφεί αυτόματα. Εάν είστε ανεπιτυχής υποψήφιος για εργασία διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σχετικά με μια αίτηση για συγκεκριμένη θέση μόνο για έως και 6 μήνες από το τέλος της διαδικασίας πρόσληψης.Εάν μας έχετε παράσχει το ποινικό σας μητρώο, αυτό θα διαγραφεί μόλις δεν είναι πλέον σχετικό, δηλαδή όταν ελεγχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.Εάν είστε επιτυχημένος υποψήφιος για εργασία και γίνετε εργαζόμενος, κατά γενικό κανόνα, θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όλη τη διάρκεια της απασχόλησής σας και για έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη της απασχόλησης. Για πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση της Φορολογικής Νομοθεσίας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για 11 έτη (το οικονομικό έτος + 10 έτη). Για πληροφορίες σχετικά με την υποχρέωση της Εργατικής Νομοθεσίας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία θα διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για 15 χρόνια. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα διατηρηθούν για μέγιστο χρονικό διάστημα 6 μηνών κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας, και οποιαδήποτε αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης θα διατηρηθεί μόνο για έως και 6 μήνες από την υποβολή της θέσης.

Νομικές βάσεις για τη χρήση

Η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη για να επιδιώξουμε το έννομο συμφέρον μας στην αξιολόγηση των αιτούντων εργασία, την πλήρωση της θέσης με τον κατάλληλο υποψήφιο και την αποθήκευση των Προσωπικών Δεδομένων για μεταγενέστερες διαδικασίες πρόσληψης, βλ. Άρθρο 6 (1)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από δοκιμές, συλλογή αναφορών και ποινικά μητρώα με βάση τη συγκατάθεσή σας, βλ. Άρθρο 6 (1)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Χρησιμοποιούμε ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας, βάσει της συγκατάθεσής σας, βλ. Άρθρο 9 (2)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων*

*στις οντότητες του Zafido και σε Τρίτους για επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως επιχειρηματικούς συνεργάτες, προμηθευτές, πωλητές, συμβούλους, πρακτορεία, πελάτες, καταναλωτές, κυβερνητικούς φορείς, δικαστήρια και παρόχους φιλοξενίας, προμήθειας και παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Zafido για το περιβάλλον πληροφορικής του ομίλου της (Τρίτοι).