Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ναι, θα έχετε πρόσβαση τόσο στο δημόσιο σύστημα υγείας όσο και στην εκπαίδευση. Ωστόσο, εξακολουθείτε να υποχρεούστε να έχετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Ναι, μπορείτε να ταξιδέψετε απευθείας από τη χώρα διαμονής σας. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε μέσω Ελλάδας.

Ναι, μπορείτε να αγοράσετε ένα ακίνητο από κοινού, αλλά η επένδυση πρέπει να είναι τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να συνεισφέρει 250.000 ευρώ.